“Christiane brengt haar voordrachten met veel kennis van zaken en met bijzonder groot enthousiasme. Ze brengt de thema’s op een vlotte en boeiende wijze en kan ingewikkelde dingen eenvoudig verwoorden.”

– Prof. Em. Roger Blanpain

Bozar Warhol, 2017
Singel, Antwerpen, 2018
Picasso Museum, Parijs, 2016

“Christiane heeft een brede kunsthistorische basiskennis, die haar toelaat de betrokken kunst(enaar) in zijn context te situeren; zij heeft een stevige voorbereiding: haar commentaar getuigt telkens van een diepgaande kennis, geput in de recentste publicaties; ze weet haar publiek te boeien met een helder betoog, zonder jargon, waar zowel gedegen kunsthistorisch inzicht als enkele goed gekozen anekdotes hun plaats krijgen: zowel de kunstenaar als de mens achter de kunstenaar komen aan bod.”

– Prof. Em. Vic Nachtergaele, ere-rector Kulak

Picasso Museum, Parijs, 2017
Kerk van Retranchement, 2018
Bozar Picasso, 2018

“Ik heb enorm genoten van de boeiende informatie met veel illustraties en anekdotes; ik ben een leek in wat kunst aangaat maar deze voordracht doet me verlangen naar meer.”

– getuigenis Seniorama Leuven 2015

Albertina, Brussel, 2017

“Christiane gaf ons drie voordrachten over Picasso, Matisse en Magritte; we waren allen in de wolken over haar betoog (…), de spreekster heeft een sterke kennis van deze kunstenaars (…) en stelde ze voor met professionalisme en geestdrift.”

– Gay-Corinne Charles, voorzitster vzw Femmes d’Europe

Kerk van Retranchement, 2018

“De voordracht over ‘Fotografie tussen 1900 – 1950’ was uiterst boeiend en wij hadden nog lang naar Christiane kunnen luisteren en nog meer mooie slides ontdekken, was de tijd ervoor niet te kort.”

– Chantal Butaye, secretaris-generaal Montgomery Club

 

Femmes d’Europe, Proximus, Brussel 2016
Actueel Leven en Denken Gent, Universiteit, 2017
Kerk van Retranchement, mei 2018

  “Christiane Struyven is een briljante spreker”

– Davidsfonds

Actueel Leven en Denken, Ruiterhal Brasschaat, 2019
Actueel Leven en Denken Brugge, Kinepolis Brugge, 2018
BRAFA, Januari, 2019

“Onze cursisten apprecieerden uw presentatie ten zeerste om de heldere structuur, de boeiende manier van spreken en de interessante inhoud.”

– Prof. Jean Binon & Prof. Alfons Verbruggen, onder-voorzitter UDLL

Universiteit Derde Leeftijd Leuven, 2018

“Ik hou eraan u oprecht te feliciteren voor uw prachtige (en te korte) voordracht van 31.10.2018. De grote concentratie van het publiek en hun vele goede vragen nadien getuigden van de grote belangstelling bij hen voor het thema en de spreekster.”

– François De Cort, Rotary Club Bruxelles-Sud

Universiteit Derde Leeftijd Leuven, nov 2021